July 14, 2008

Jumlah huruf Al Quran

Posted in Al 'Ilmu at 1:34 pm by jkt3

Jumlah huruf Al Quran

Hasil penelitiannya ini ditulis dalam kitab Majmu al Ulum wa Mathli’u an Nujum dan dikutip oleh Imam Ibn ‘Arabi dalam mukaddimah al-Futuhuat al Ilahiyah karangannya sendiri. Berikut ini uraiannya dan huruf-huruf diurut sesuai dengan banyaknya:

Alif : 48740 huruf
Lam : 33922 huruf
Mim : 28922 huruf
Ha : 26925 huruf
Ya : 25717 huruf
Wawu : 25506 huruf
Nun : 17000 huruf
Lam alif : 14707 huruf
Ba : 11420 huruf
Tsa’ : 10480 huruf
Fa’ : 9813 huruf
‘Ain : 9470 huruf
Qaf : 8099 huruf
Kaf : 8022 huruf
Dal : 5998 huruf
Sin : 5799 huruf
Dzal : 4934 huruf
Ha : 4138 huruf
Jim : 3322 huruf
Shad : 2780 huruf
Ra’ : 2206 huruf
Syin : 2115 huruf
Dhadl : 1822 huruf
Zai : 1680 huruf
Kha’ : 1503 huruf
Ta’ : 1404 huruf
Ghain : 1229 huruf
Tha’ : 1204 huruf
Dza’ : 842 huruf.

Jumlah total semua huruf dalam al-Qur’an sebanyak satu juta dua puluh tujuh ribu. (1.027.000). Jumlah total ini sudah termasuk jumlah huruf ayat yang di-nusakh. (Ibnu Kholil)

Kalau direkap data dari Al Quran adalah :

30 Juz

114 Surah

6.236 Ayat

1.027.000 Huruf

Rasulullah saw bersabda ”Barangsiapa membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan yang semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif adalah satu huruf lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf (HR. At-tarmidzym disahihkan Al-Albany).

Subhanallah, kalau khatam membaca Al-Quran berarti akan mendapat pahala kebaikan sebanyak :

1.027.000 x 10 = 10.270.000,- pahala kebaikan.

Rasulullah saw bersabda yang bermakna : Orang yang pergi ke mesjid lemudian ia belajar atau membaca dua ayat Al Quran, maka hal itu lebih baik baginya daripada dua onta yang besar dan gemuk, 3 ayat lebih baik baginya dari 3 onta, 4 ayat lebih baik baginya daripada 4 onta, 50 ayat lebih baik baginya daripada 50 onta, dst., balasan yang Allah berikan (HR. Muslim dan Ahmad).

Subhanallah, kalau khatam Al Quran dalam setahun, berarti sudah memiliki kebaikan lebih banyak dibandingkan dengan :

1 kali khatam Al Quran = 6.236 onta yang besar dan gemuk

Kalau khatam setiap bulan berapa banyak ternak onta yang dimiliki.

Kenapa sih kok hitung-hitung pahala, komentar orang barangkali. Bukan menghitung-hitung, tetapi adalah menghitung diri sejauh mana kita terdiorong untuk mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya.

Kalau Allah dan RasulNya menjanjikan ganjaran pahala yang banyak atas kebaikan apapun yang kita laksanakan, apakah kita harus menolak. Atau apa malah kita menantang perintahNya.

Memang orang masuk tidak akan masuk surga karena semata-mata amalnya, tertapi rakhmat Allah yang menyebabkan seseorang dapat masuk surga. Yang jelas rakhmat Allah itu tidak didapat dengan Cuma-Cuma tetapi melalui kesungguhan dan ketekunan dalam melaksanakan amal ibadah untuk mencapainya

Tahukah kamu perniagaan yang tidak pernah merugikan, Berniagalah dengan Allah.

(Copyright from :http://buntubatu.blogspot.com/2008/06/jumlah-huruf-al-quran.html

http://www.mambaussholihin.com/cerita/index.php?category=cerita&nomor=1)

Advertisements

July 8, 2008

Islam is Our Way!

Posted in Untuk Qta at 2:30 pm by jkt3

Suatu hari ada sebuah percakapan antara Akhi dan Ukhti.

Akhi : Assalamu’alaikum ya Ukhti…
Ukhti : Wa’alaikum salam warohmatullahi wabarokatuh.
Akhi : Ukht, kalo kita mau masuk surga kan kita harus buka pintu surga yang banyak buangett. Lha pastinya kita butuh kunci donk! Eh, sebenarnya kunci surga tu apaan to?
Ukhti : Ya… Akh, masa’ gak tau sih?
Akhi : Beneran ni na tanya!
Ukhti : Akh, kunci surga tu kan Islam.
Akhi : Masa’ begitu aja jawabane??
Ukhti : Oke, sekarang na yang tanya ya…Agar agama yang kita anut ini berdiri tegak kita harus ngapain?
Akhi : Ya kita harus melaksanakan syariahNya. Misalnya saja sholat. Sholat kan tiangnya agama, betul???
Ukhti : Lha agar sholat kita diterima, kita harus melakukan apa sebelum sholat?
Akhi : Ya wudlu dulu lah… Masa’ langsung sholat? tu kan salah satu syarat syahnya sholat.
Ukhti : Pinter…
Akhi : Kesimpulannya?
Ukhti : So, wudlu dulu yang bener agar bisa sholat yang bener juga. Kan kalo sholatnya bener, amalan yang lain juga akan mengikuti ke jalan yang bener…
Akhi : Maksud anty, Inna sholata tanha ‘anil fahsyai wal munkar?
Ukhti : Yuph, bener bangetz! Sholat itu pencegah keji dan mungkar. Jadi kita akan mendapatkan kunci ibadah buwat buka pintu surga…
Akhi : Ooo… gitu to!
Ukhti : Ya iya lah… Masa’ ya iya donk.
Akhi : Kan bismillah bukan bismidonk!
Ukhti : Akh, ingat! 1001 jalan menuju ke Roma, 1 jalan menuju Surga. ISLAM IS OUR WAY!
Akhi : ALLAHU AKBAR! Jazakumullah ukhti…
Ukhti : Waiyyakum ya akhi. Assalamu’alaikum…
Akhi : Wa’alaikum salam warohmatullahi wabarokatuh.